Prompt phone (AM 8- PM 20): +36 30 9 82 13 68 | E-mail: tivadar.neuwald@beconz.com | Web last modification: 17 March, 2024

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

iBeacon eszközök a gyakorlatban

Képzelje el, hogy a Vásárlók egy üzletben vannak. Vásárlás közben értesülhetnek az aktuálisan kedvezményes áron beszerezhető termékekről és szolgáltatásokról, illetve digitális reklámok is eljuthatnak a mobiltelefonjukra. A Beacon hardver képes arra, hogy az áruk vagy szolgáltatások körül elhelyezve, közvetlenül szólítsa meg a Vásárlókat, lássa el őket információval, tegyen közzé reklámokat vagy adjon a részükre digitális kupon kedvezmény formájában vásárlási engedményeket, vagy akár ezeket egyszerre biztosítsa. A Beacon beltéri helymeghatározó rendszerként is használható, amely egy alkalmazás használatával lehetővé teszi az okostelefonoknak, hogy meghatározzák saját maguk helyzetét. A Beacon segítségével egy okostelefonra megírt alkalmazás képes azonosítani egy áruházban hogy annak használója melyik emeleten, melyik részlegen és melyik boltban van. Ugyanez működhet egy múzeumban, színházban vagy stadionban is. A technológia ma már elérhető közelségbe hozza a mobil alkalmazáson belüli beltéri navigálást, illetve ehhez kapcsolódóan termék vagy szolgáltatás szintű információ közzétételt.

iBeacon versus Beacon

Az iBeacon és a Beacon kifejezést gyakran – alapvetően nem ok nélkül – felcserélhető módon használják. Az iBeacon az Apple 2013-ban bemutatott technológiai szabványának a neve, amely lehetővé teszi a mobilalkalmazások (iOS és Android készülékeken futó) számára, hogy folyamatosan sugárzott jeleket foghassanak a fizikai világban elhelyezett Beacon eszközöktől, és a hatósugár érintésekor előre programozott reakciót adjanak. Ha mindenképpen distinkciót szeretnénk az iBeacon és a Beacon kifejezések között, akkor talán helyes, ha azt mondjuk, hogy az iBeacon az maga a technológiai háttér és protokoll rendszer, míg a Beacon az maga a fizikai eszköz, amely rendelkezik az iBeacon kommunikáció hasznosítására irányuló chipkészlettel. Az iBeacon technológia lényegében lehetővé teszi a mobilalkalmazások számára, hogy megértsék pozíciójukat mikro-helyi szinten, és hipertextualitást biztosítsanak a felhasználók számára a helyszín alapján. A Beacon hardver eszközök önmagukban csekély mennyiségű információt hordoznak, mindazonáltal az iBeacon technológia révén az okostelefonok, táblagépek és egyéb eszközök a Beacon közelségében és a Beacon adatainak a segítségével új adatot tölthetnek le távoli szerverekről. Ezek az új adatok hordozzák a Beacon felhasználásának a jelentőségét. Ezek adhatnak információt a Beacon környezetében elhelyzekedő helyszínről, tárgyakról. A különböző gyártók azóta sorban hozzák ki az iBeacon-kompatibilis hardveradókat – amelyeket tipikusan Beacon-nek neveznek. Az Apple mellett már olyan világcégek is beálltak a sorba, mint a HP, az Aruba beacon eszközével. Ugyancsak ismert gyártó a Sensoro, Estimote, Sensorberg, Kontakt.

Amikor a Beacon megszólít

Az úgynevezett hirdető csomagok azok az “üzenetek”, amelyeket a Beacon hardverek folyamatosan továbbítanak a jelenlétükről a közeli mobil eszközökhöz. A legtöbb gyártó Beacon eszközei azonnal elkezdenek hirdetési csomagokat küldeni, amint az akkumulátorok behelyezésre kerülnek.  Ezek a csomagok kompatibilisek az Apple iBeacon szabvány mintákkal. Mivel az iBeacon technológia a Bluetooth kommunikáción alapul, ezért kizárólag olyan végberendezések képesek a Beacon eszközök jeladására reagálni, amelyekben a Bluetooth kapcsolat aktiválásra került. Az aktiválásra, konkrétan a Bluetooth bekapcsolására, a Beacon jeleit azonosítani képes mobil alkalmazás is figyelmeztethet.

A hirdető csomagok tartalma

9 bájt állandó előtagot követően az UUID, a Major és a Minor értékek kerülnek továbbításra. Az UUID 16 bájt hosszú, a Major és a Minor 2 bájt hosszú. Együtt alkotnak teljesen egyedi azonosítót a Beacon számára. Ezen értékek alapján a mobileszközök felismerik, hogy melyik Beacon-t közelítik meg. Az utolsó bájt a csomagban a Beacon mobileszköztől való távolságának a kiszámításához kell. A Beacontól 1 méterre mért RSSI értéket (fogadott jelerősség jelzést) jelent. A bájt értéke automatikusan változik, ha a felhasználó megváltoztatja a Beacon átviteli teljesítményét.

UUID a gyakorlatban

Az UUID az Univerzálisan Egyedi Azonosítót jelenti. 32 hexadecimális számjegyet tartalmaz, 5 csoportra osztva, kötőjelekkel elválasztva. Ezek az értékek előre beállítottak, az Beacon eszközöket már eleve így szállítják. Az összes (i)Beacon hardver UUID azonos értékű lesz, azonban a Major és Minor értékek minden (i)Beacon eszköz esetében eltérőek lesznek. Az UUID egy szabványos azonosító rendszer, amely lehetővé teszi egy „egyedi” szám generálását egy Beacon eszköz számára (vagy Beacon, gyártó, alkalmazás vagy tulajdonos esetében). Az azonosító célja, hogy megkülönböztesse az (i)Beacon eszközöket a hálózaton, az összes olyan (i)Beacon eszköztől, amely nem általunk felügyelt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy szervezet több UUID-t is használhat, ha szükséges, például a helyszínek vagy különböző üzleti egységek azonosítására. Lehetséges, hogy egy adott Intézmény, Bevásárlóközpont akár több gyártó, több alkalmazását használja, azonban az általunk felügyelt és üzemeltetett Beacon eszközök egyedi UUID-je alapján a többiekét mi nem látjuk és nem is akarjuk látni. Ennek az oka a végberendezésen futó mobil alkalmazás akkumulátor fogyasztásában keresendő, hiszen minek olyan (i)Beacon eszköz adatainak feldolgozása (és ezzel a készülék akkumulátor idejének csökkentése), amely az általunk üzemeltetett alkalmazás számára nem szolgáltat hasznos információt.

A Major és a Minor értékek jelentősége

A Major és Minor értékek az Beacon-ökhöz rendelt számok annak érdekében, hogy nagyobb pontossággal azonosítsák őket, mint az UUID tenné egyedül. Az iBeacon szabványnak mind a Major, mind a Minor értéknek megadásra kell kerülnie. A Major értékek egy csoport azonosítására és megkülönböztetésére szolgálnak – például a helyszínen egy bizonyos emeleten vagy szobában lévő összes Beacon eszközhöz egyedi Major értéket lehet rendelni. A Minor értékek az egyéni azonosítására és megkülönböztetésére szolgálnak – például az egyes Beacon eszközök megkülönböztetése egy olyan jeladócsoporton belül, amelyhez Major érték van rendelve. Például Ön egy Múzeum üzemeltetője, aki 1000 iBeacon-t vásárolt. Mind az 1000 Beacon ugyanazt az UUID-t használja, amely azt “mondja” a végberendezésnek, hogy ezek a Beacon eszközök a Múzeum tulajdonában vannak. Tételezzük fel, hogy a Múzeumnak 5 kiállítása van, így a Múzeum egy 1-től 5-ig terjedő Major értéket rendel egy adott kiállításhoz rendelt iBeacon azonosításához. Tehát van már 5 Beacon-csoportja, amelyekhez 1, 2, 3, 4 vagy 5-ös Major érték került hozzárendelésre (tipikus csoport hozzárendelés). Tegyük fel, hogy minden kiállításon 200 festmény és szobor van. Minden kiállítás egy Beacon-hoz van rendelve, hogy egyedi információkat nyújtson az egyes darabokról, így a Minor értéket használjuk a Beacon eszközök (és az egyes kiállítási tárgyak) megkülönböztetéséhez (tipikus egyedi hozzárendelés). Tehát most már 5 csoport van, amelyek mindegyike 200 Beacon-nel rendelkezik, és minden Beacon-nek 1 és 200 közötti Minor értéke van. Most már pontosan (be)azonosíthatja a Múzeum minden Beacon-ját a kijelölt kiállításon és az egyes festményekhez és szobrokhoz is egyedi Beacon-t rendelhet. Így irányíthatja a vendégeket egy pontos helyszínre, ahol az adott kiállítás, adott darabjáról tud egyedi információkat szolgáltatni a látogatók részére. Ugyanezen logika alapján szegmentálhat egy bevásárló központban lévő bolt egy-egy speciális részleget, és ott adott termékeket vagy szolgáltatásokat.

Mindenképpen meg kell adni a Major és a Minor értékeket?

Technikailag és általánosságban nem kell ezeket az értékeket mindenképpen beállítani (bár mindegyikük szükséges az Apple iBeacon szabványának részeként) – azonban nagyon hasznosak az Beacon-ök azonosításához, szervezéséhez és nyomon követéséhez. Ha azt szeretné, hogy adott Beacon egyedülálló tartalmat biztosítson, akkor egyedi azonosítóval kell rendelkeznie ahhoz, hogy megkülönböztesse őket. Lehetnek azonban olyan alkalmazások, ahol csak az UUID használata hasznos funkció; ezért nem kell a Major és Minor értékeket feltétlenül használnia.

Éppen ezért Major vagy Minor értéket is beállíthat, ha ez jobban megfelel az Ön céljának. Előfordulhat, hogy a kisebb darabszámú Beacon jelzőrendszereknek nem kell több csoportot használniuk (ezért a Major értéket sem kell testreszabni), vagy elég lehet csak az, hogy a Major értékeket adjuk meg (és a Minor-t nem), ahol az egyediesítés szükségtelen. Ez az Ön egyedi felhasználási esetéhez igazodik. Az általunk üzemeltetett alkalmazás olyan üzleti igényt fed le, amelyhez éppen mindhárom értéke megadása elengedhetetlen. Az iBeacon UUID, Major és Minor értékeit módosíthatja adminisztrációs felületünkön. Ezeket és más értékeket csak azok tudják olvasni és megváltoztatni, akik kiváltságos helyzetben vannak, mivel minden egyes Beacon eszközt a adminisztrációs felületen generált jelszó véd.

 

A hirdetési intervallum hatékony beállítása

Az „Interval” beállítás határozza meg, hogy a jeladó milyen gyakran fogja továbbítani a hirdető csomagját (azaz alapvetően a közelben lévő  végberendezéseknek azt a jelzést, hogy „itt vagyok!”). Ezt általában milliszekundumban (ms) mérjük, de a legmagasabb intervallumtartományokban másodpercekben mérhető. A gyakorlatban azonban – általában csak az ezredmásodpercek közötti különbségekkel foglalkozunk. Nem igen van a piacon jelenleg olyan alkalmazás, ahol egy másodperces hosszú intervallum használata különösen hasznosnak tűnne. Ez természetesen változhat a jövőben.

 

Intervallum és jelképesség

Saját tapasztalataink alapján azt látjuk, hogy a magasabb intervallum beállítás (több mint 700m) ténylegesen akár problémákat okozhat a jelstabilitással. Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy az iBeacon számára ajánlott 100 ms-os intervallum beállítás szükségtelen túlfeszítése a rendszernek, többe kerül az energia felhasználása, mint amilyen jelerősség növekedés, rendszer stabilitás érhető el vele. Túl gyorsan meríti ugyanis a Beacon elemeit. Meghatároztuk, hogy a 318,75m-es hirdetési intervallum tökéletes egyensúlyt biztosít a Sensoro Beacon jelstabilitása és az akkumulátor élettartama között, ezért használjuk ezt a beállítást alapértelmezett opcióként a legtöbb esetben. Tapasztalataink szerint a Sensoro Beacon eszközei egyenszilárdak, megbízhatóak, hatékony az energia felhasználásuk. A Sensoro Beacon-ök mellé kiadott SDK-t ellenben nem használjuk, régen került frissítésre, nem foglalkoznak vele (ez egyébként általánosságban elmondható a többi gyártó esetében is). Jelenleg a Sensoro termékeivel dolgozunk.

A sugárzott jel maximális hatótávolsága az átviteli teljesítmény beállításától és a környezeti tényezőktől függ. A jelek interferenciát szenvedhetnek, széttöredezhetnek vagy elnyelődhetnek. A Sensoro Beacon eszközök alapértelmezett átviteli teljesítménye (tx teljesítmény) -12 dBm (durván 20 méteres hatótávolságot biztosít). Az átviteli teljesítmény szintje beállítható. Minél nagyobb az átviteli teljesítmény, annál jobban merül az akkumulátor. Figyelembe kell venni, hogy a hatótávolság egy közelítő érték, és nem csak a sugárzási erősségétől függ, más tényezők is befolyásolják, mint például a működési környezet, a Beacon elhelyezése és a végberendezés (mobiltelefonok, tabletek) érzékenysége.

Hogyan befolyásolja az intervallum a helymeghatározás pontosságát?

Vannak olyan esetek, amikor valóban fel kell áldoznunk az akkumulátor élettartamát a beltéri helymeghatározási pontosság érdekében, mikor azt állítjuk be, hogy az intervallum 20 ms legyen vagy az alatti legyen. Hogyan tudja a megfelelő paramétereket az Ön igényeihez mérni? Mindez attól függ, hogy mennyire pontosan, vagy milyen finomra hangoltan van szükség ahhoz, hogy meghatározza a jeladó-hálózattal kölcsönhatásban álló végberendezés helyzetét. Az alábbi ábrák mutatják az Intervallum beállítás különböző forgatókönyveit. Van egy Vásárló, aki egy négy polccal rendelkező bolti helyszínen sétál. A Vásárló által tett út ugyanaz mind a négy helyszínen. Az egyetlen különbség az a helyszínen telepített Beacon-ök által használt intervallum beállítás, amely nyomon követi a Vásárló útját, kvázi  a bejárt útvonalat. A Beacon-ök szempontjából az út minden „pontja” fogalmilag egy olyan jelátvitelt jelent, amely meghatározza a vásárló pontos pozícióját, amikor az a helyszínen sétál.

 

 

 

 

 

Tehát ahogy láthatjuk, a hirdetési intervallum nagy különbséget gyakorol a pozicionálási pontosságra. Mivel ez az vásárló normális gyaloglás sebességgel megy A pontból B pontba – a 20ms és 350ms beállítás nem sok gyakorlati különbséget eredményez a pontosság szempontjából. Láthatjuk azonban, hogy az 1000 ms-os intervallummal (azaz pontosan 1 másodperccel) a pozicionálási pontosság lényegesen lecsökken, és nem tudjuk már lényegében megmondani, hogy a vásárló milyen útvonalat tett meg. Ez lehet, hogy nem döntési kritérium minden felhasználási forgatókönyv esetére, de fontos megérteni a különbséget.

Mikor érdemes alacsony hirdetési intervallumot használni?

Az alacsony intervallumot 100 ms-on vagy annál kisebb értékként határozzuk meg. Néhány speciális esetben nagyon hasznos, ha kifejezetten alacsony hirdetési intervallumot használunk (az akkumulátor élettartamának feláldozásával tesszük ezt).

A követendő objektum gyorsan mozog – például van olyan esetünk, amikor az autógyártóknak pontosan nyomon kell követniük a mozgó autó helyét. Nagy különbség van abban, hogy az objektum nagyon kicsi távolságokkal van elhelyezve, azaz a hüvelyk / centiméteres pozicionálás kritikusan fontos a láb / méteres értékekhez képest.

Milyen Beacon eszközt használó alkalmazást biztosítunk Önöknek?

A Beconz egy nemzetközi és egyúttal hazai piacra szánt mobiltelefonon futó, ingyenes alkalmazás és egyben egy üzleti keretrendszer, amely Android és iOS operációs rendszerre érhető el. A Beconz szolgáltatásunk használatára szerződött nagy és kiskereskedő Eladó /Szolgáltató partnereink és azok cégei és üzletei képesek közzétenni digitális kedvezményeket és/vagy digitális hirdetéseket, reklámokat közvetlenül a Vásárlók mobiltelefonjára, akár interneten keresztül, akár (i)Beacon bluetooth alapú, alacsony energiafogyasztású, mikro-helymeghatározási technológia révén, vásárlás közben, magában az üzletben. Megvalósul a papír alapú kuponok és reklámok kiváltása, illetve a hely alapú kedvezmény biztosítása és reklámozás.

Az alkalmazás saját weboldala: https://beconz.com/

Ezek is érdekelhetik...

Népszerű

error: