Prompt phone (AM 8- PM 20): +36 30 9 82 13 68 | E-mail: tivadar.neuwald@beconz.com | Web last modification: 17 March, 2024

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

HPE Aruba Beltéri Navigáció, gyakorlati lépések

A helymeghatározási terv elkészítése

A cikk második részében (értsd akit érdekel a téma elméleti felvezetése, az rámkeres és megnézi az előző cikket) a Beltéri Navigációs üzembe helyezési terv létrehozásához és végrehajtásához szükséges lépésekkel foglalkozunk.

Mielőtt ezt megtennénk, legalább egy darab digitális térképre biztosan szükségünk lesz a Meridian Szerkesztőben. Ha nincs Meridian térkép, adjunk a rendszerhez egyet (no térkép, no kék pont). Ugyancsak le kell tölteni az iOS alapú Aruba Beacons alkalmazást.

Térkép létrehozása a Meridian Szerkesztőben

Kicsit trükkös. Ehhez a HPE Meridian csapatának el kell küldeni egy térképképfájlt mindegyik térképről, amelyet a Meridian-alapú alkalmazásban szeretnénk viszontlátni. A Meridian Térkép csapata átalakítja a térképfájlját olyan formátumba, amely jól működik mind a Meridian Szerkesztőben, mind a Meridian által működtetett alkalmazásban.

A térképét nagy felbontású PNG, PDF vagy JPEG képfájlként a maps@meridianapps.com címre kell megküldeni. Az AutoCAD DWG fájlok is elfogadhatók.

Azoknak a cégeknek, intézményeknek akik a Meridian rendszert első körben csak kipróbálni szeretnék és POC (Proof of Concept) vagy (NFR) Not for Resale (NFR) készlettel rendelkeznek, csak egy darab térkép feltöltés áll a rendelkezésükre.

Térkép hozzáadás, bevált gyakorlatok

A HPE Aruba Meridian Térkép csapata nagy tapasztalattal rendelkezik a különféle típusú térképek fájlok esztétikus és jól használható térképekké konvertálásában a Meridian-alapú alkalmazásokhoz. A HPE Aruba Meridian Térkép csapata három bevált gyakorlatot azonosított, amelyek felgyorsítják a térkép átalakításának és importálásának folyamatát.

A Térkép a nagyítással megőrzi-e a részleteket?

A Maridian által működtetett alkalmazások különböző nagyítási szinteken mutatják a térképeket. Ez azt jelenti, hogy a szokásos két ujjal csippentve a térképeket nagyítani vagy kicsinyíteni tudjuk. Ez egy kiváló lehetőség a tájékozódás közben. Mielőtt elküldjük a térképfájlt, ellenőrizzük, hogy a térképvonalak a különböző nagyítási nézetben is használhatóan néznek-e ki. Éppen ennek okán a vektoros térképek előnyt élveznek a pixeles és raszteres térképekkel szemben.

Ehhez nyissuk meg a elküldendő térképfájlt, és nagyítsuk a térképet addig, ameddig egy helyiség nem tölti ki teljesen a térképet, értsd érjük el a maximális nagyítási szintet. Ha a vonalak még mindig élesek, akkor a térkép biztosan használhatóan fog kinézni a Meridian alapú alkalmazás minden nagyítási szintjén.

Ha a térképvonalak homályosak vagy pixelesek, amikor egy adott helyre nagyítunk, akkor nagyobb felbontású térképfájlra lesz szükségünk.

A belsőépítészeti részletek eltávolítása

Sok térkép tartalmaz kiegészítő információkat, például bútorokat és egyéb belsőépítészeti részleteket. Ez a kiegészítő információ nem szükséges, és bizonyos esetekben lelassíthatja a térkép konvertálási és importálási folyamatát.

A későbbi legjobb eredmény elérése érdekében az alaprajz térképét az extra belső részletek nélkül vagy azokat kiszűrkítve érdemes leadni. Az extra részletek érdektelenek és csak lassítják a térkép beolvasást.

A látogatók számára hozzáférhetetlen területek egyértelmű megjelölése

A Meridiannal támogatott alkalmazás célja a Látogatók, Vásárlók tartózkodási helyének megállapítása és azok részére a beltérben történő navigálási lehetőség biztosítása. Bizonyos esetekben érdemes a hozzáférhetetlen területeket eltávolítani a térképről, a Meridian csapat részére történő megküldés előtt. Ebben az esetben a Látogatók számára elérhetetlen területek egyáltalán nem jelennek meg a Meridian alapú alkalmazásban. Ezeket a nem megközelíthető részeket érdemes fekete színnel kitölteni, kitakarni.

Példák a javítást igénylő térképekre

Íme néhány példa olyan térképekre, amelyek mindenképpen felülvizsgálatra szorulnak, mielőtt a HPE Aruba Meridian Térkép csapata felkészíthette volna őket az átalakításra és importálásra.

Nehezen olvasható térképek

Az ilyen térképet azért nehéz olvasni, mert vannak rajta külön (extra) függőleges és vízszintes vonalak. Jellemzően ezeket nyomtatott térkép fénymásolatából készítik. Az sem jó, ha a térképet azért nehéz olvasni, mert egyszerűen túl sok részlet van benne. Ha az extra sorokat és szöveget eltávolítjuk, akkor tiszta és jól beolvasható térképet tudunk beküldeni. Azokat a térképeket is javítani kell, amiket magasabb nagyítási szintnél nehezen lehet olvasni, mert azon a nagyításon a vonalak túl vastagok.

Túlságosan részletes térképek

Az ilyen térkép kifejezetten jól néz ki nyomtatva vagy monitoron, de a belsőépítészet ilyen szintű részletességel történő megjelenítése nem működik jól a Meridian alapú alkalmazás térképén. Hanyagoljuk.

Helymeghatározási terv, a gyakorlat

Miután a HPE Aruba Meridian Térkép csapata feltöltötte a Meridian térképét, először hozzá kell adni az útvonal tervezést a Meridian Szerkesztőben. Az útvonal választás az összes lehetséges olyan utat megmutatja, amelyeken a Látogatók és Vásárlók sétálhatnak, azért hogy az egyik pontból a másikba jussanak (A-ból B-be). Ehhez lépjünk be a Meridian Szerkesztőbe, keressük meg az adott térképet, és adjuk hozzá az útvonal választást. Az útvonal választás minden csomópontja azt a pontot jelöli, amelyen a Meridian alapú alkalmazás fordulóról-fordulóra történő gyalogos navigációja egy-egy új irányt ad a Látogatóknak, Vásárlóknak.

Az útvonal választás létrehozása után tekintsük át a térképet, és azonosítsuk a folyosókat (utak) és a nyitott tereket (területeket). Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy azonosítjuk azokat az útvonalakat és területeket, ahol a kék pont megjelenik.

Mielőtt továbblépnénk a következő teendőkre, meg kell vizsgálni, hogy van-e mi már valamilyen Aruba eszközpark telepítve a jelenlegi munka környezetben. Egy létesítményben, ahol nincsenek telepítve Aruba hozzáférési pontok (AP-k), elkezdhetjük a Beacon jeladók telepítését.

Ha vannak már telepített Aruba AP-k (a modernebb AP-k már önmagukban tartalmazzák a POE megtáplálású Bluetooth alacsony energiafelhasználású (BLE) Beacon eszközöket), akkor ezeket figyelembe kell vennie, és felhasználni. Ha még nem tettük volna meg, akkor engedélyezzük a BLE eszközöket az említett AP-kban, és konfiguráljuk be őket. Ha az AP-kban megtörtént a Beacon eszközök konfigurálása, akkor azok MAC-címét már látni fogja a Beacons alkalmazás a hálózat felderítés során. Nem kell telepíteni elemmel működő jeladókat olyan helyeken, ahol már vannak ilyen meglévő úgynevezett APB-k (Access Point Beacon).

Aruba Beacon telepítése a folyosókon

A folyosón a Felhasználó egyenes vonalban mozog, tehát a Beacon jeladókat az Útvonal modell segítségével telepítheti.

A fizikai jeladókat akár a mennyezetre, vagy ha ez nem lehetséges, a falra helyezhetjük. Ugyancsak keverhetjük az elemmel működő jeladókat és az APB-ket.

Mivel a kék pont mindig a közelében lévő jeladók felé mozog (a legerősebb jel felé “lejt”), vigyáznunk kell arra, hogy ne konfiguráljunk jeladókat a folyosók mentén lévő olyan falak másik oldalára, ott ahol az emberek járni fognak. Az útvonalon kívül eső jeladók használatakor a kék pont cikcakkban mozoghat, folyamatosan ugrálhat miközben a felhasználó sétál, vagy a térképen egy olyan területen jelenítheti meg a felhasználót, amelyet fizikai akadályok választanak el tőle, például egy fal. Ez nyílván fals. Nem ott van a Felhasználó.

Egyszintes folyosókon, ha lehetséges, helyezzük a jeladókat a mennyezetre. Ha ez nem lehetséges, helyezzük a jeladókat mindig a folyosó azonos oldalára, azonos magasságban, egyenes vonalban. Csak akkor használjunk APB-ket, ha az helyénvaló. Ha egy teremben, irodában amely a folyosó közelében van fallal elválasztva, aktív APB-k találhatókat, azokat ne használjuk a kék pont irányjelzőjeként. Ezek ellenben továbbra is használhatóak a Beacons Management felület számára, de így nem rontják a kék pont pontosságát. Ezeket használhatjuk közelségi jeladóként, értsd a Látogatók, Vásárlók ezen AP-k közelében kaphatnak push alapú értesítéseket.

Magas mennyezetű vagy többszintű folyosókon érdemes azonban más stratégiát választani. Ilyen helyzetekben a folyosó nyitva van a padlózat felett, ami nyílvánvalóan megnehezíti a jeladók elhelyezését a folyosó közepén, például a mennyezeten. Sok esetben ilyenkor maga a folyosó is kifejeztetten széles, mégis az Útvonal modell (lásd előző cikk) kiépítése lesz a hatékony, mert az a fontos, hogy megmutassuk, hogy a Felhasználó hol van a folyosón. Nagyon nem mindegy tehát, hogy merre tesszük le a fizikai jeladókat, és azok (virtuális) helyet a Beacons app-ban hova helyezzük el. Jó példa erre az, hogy a fizikai Beacon hardvereket egy oldalon, egy magasságban helyezzük el a folyosó szerelhető oldalán, míg az app-ban ezek (virtuális) helyét a folyosó közepére illesztjük. Ily módon a kék pont azt jelzi, hogy a Felhasználó a folyosó közepén van, ahelyett, hogy egy fal mellett mozogna a Meridian térképen. Probléma megoldva.

Nyílt területeken mi a megoldás?

Használjuk a Terület modellt (szintén lásd előző cikk) a nyílt területeken, mivel ilyen nagy terekben a Látogatóknak, Vásárlóknak nagyobb mozgásteret lehet biztosítani fizikai akadályok (például fal) nélkül.

Egyszintes nyitott terület

Míg az Útvonal modell csak két jeladót alkalmaz, és egy dimenzió mentén követi a mozgást, a Terület modell három jeladót használ (háromszögelés) a felhasználó követésére és teszi ezt két dimenzió mentén. Mivel nincsenek olyan falak, amelyekkel foglalkozni kell, rendben van az, ha a kék pont könnyebben és szabadabban mozog a térben.

A nagy tereknek is vannak határoló falai, tehát itt is igaz, hogy a falak másik oldalán lévő fizikai APB-k “átsugárzása” (amennyiben azok irányjelzőkent szolgálnak) rontja a nyitott térben lévő más Beacon-ök és APB-k jeleit. Amennyiben egy ilyen nyitott térben aktív APB-k találhatókat, szintén erős megfontolást igényel, hogy azokat ne feltétlenül (hanem tervszerűen és tesztelt módon) használjuk a kék pont irányjelzőjeként. Ezek továbbra is használhatóak a Beacons Management felület számára, de így nem rontják a kék pont pontosságát. Ellenben ezeket használhatjuk közelségi jeladóként, értsd a Látogatók, Vásárlók ezen AP-k közelében kaphatnak push alapú értesítéseket.

Többszintű nyitott terület

A többszintű nyitott területek különleges esetek, amelyek különösen bonyolult helyek lehetnek a HPE Aruba Beacon-ök telepítéséhez. Ilyenek például a nyitott előcsarnok emelt utakkal vagy a nyitott stadionpálya, lépcsőetesen magasan lévő ülésekkel. Az egyik legnagyobb kihívást jelentő helyzet egy nyitott terület, amely fentről is tartalmaz nyitott emeleteket. Ennek az elrendezésnek a problémája az úgynevezett “padlóugrás”. A “padlóugrás” olyan viselkedés, amikor például a kék pont a 2. szinten jeleníti meg a Felhasználót, miközben fizikailag az 1. szint van. Ez akkor fordul elő, ha a mobil eszköznek közvetlen rálátása van más emeletekre, vagy ha egy-egy jeladó “áthallatszik” a többi emeletről.

Használjuk a következő technikákat a “padlóugrálás” elkerülésére a többszintű nyitott területeken:

Alapvető stratégia tehát, hogy a “padlóugrálás” minimalizálása érdekében helyezzük a jeladókat lefelé vagy bútorok alá. A felső emeleten használjunk fizikai akadályokat a jel és a látótávolság csökkentésére a nyitott terület felé.

Stadionok

A Stadionok a legnagyobb kihívást jelentő helyszínek a Beacon-ök elhelyezésével kapcsolatban. A Beacon telepítését befolyásoló tényezők a következők:

Mindezen kihívások ellenére továbbra is ugyanazok a technikák alkalmazhatók, amelyeket a “padlóugrás” elkerülésére használhatunk.

Lépcsőházak

A jeladókat általában nem a lépcsőn helyezik el, de a lépcsőházak kivételt képezhetnek. A lépcsőházak gyakran egy-egy térképszint kiterjesztései, és sok esetben ajtók végződtetik őket. Helymeghatározó jeladó elhelyezése a lépcsőházban az ajtó mellett hasznos lehet az alkalmazásban található térkép-szintek közötti váltás idejének csökkentése érdekében. Például, egy felhasználó belép a lépcsőházban az 1. szintre, és felmegy a lépcsőn a 2. szintre. Amikor a felhasználó megközelíti a belépési utat a 2. szintre, a térkép betöltődik, és mire a felhasználó a 2. szint előszobájában van, a térkép használatra kész lesz.

Liftek

Ne helyezzünk jeladókat a felvonókba! Minden egyes jeladót csak egyetlen térképszinthez lehet társítani!

Tegyük fel például, hogy a jeladót az 1. szinten lévő térképre helyezzük, a fizikai jeladót pedig a liftbe. Ha a 7. emeleten tartózkodó felhasználó fordulóról-fordulóra történő navigációt használ egy olyan helyiség felé amely az 5. emeleten található, amikor a felhasználó belép a liftbe, a térkép az 1. szintre fog átmenni, és arra utasítja a felhasználót, hogy a menjen fel a lifttel az 5. emeletre, ahelyett, hogy leirányítaná az 5. emeletre. Ez súlyos hiba. Ne kövessük el!

Beltéri és kültéri átmenetek

Egyes esetekben az ügyfelek olyan navigációt igényelnek, amely magában foglalja a szabadban történő navigációt is (illetve a kettő közötti átmenetet). A Meridian ezt a felhasználási esetet úgy oldja meg, hogy a Felhasználót a beltéri navigációtól a Bluetooth jeladók segítségével a kültéri navigációra váltja át GPS segítségével. Mindkét esetben a Meridian térképeket használjuk, és természetesen minden térképnek a Meridian Szerkesztőben kell lennie. Egy kék pont jelenik meg a Meridián térképen, ha a jeladókat helymeghatározáshoz használjuk. Egy zöld pont jelenik meg, amikor a GPS-t a helymeghatározáshoz használjuk.

Csak akkor állítsuk be a térképet a GPS használatához, ha valóban lehetséges a GPS elérés, különben nem jelenik meg zöld pont a térképen! Harmadik fél térképei, például a Google Maps, nem használhatók a Meridian helymeghatározó szolgáltatásokkal.

Ugyanazok a technikák alkalmazhatóak, amelyk a többszintű nyitott területeken esetlben alkalmazhatóak: minimalizáljuk a jelvesztést, elszivárgást és kerüljük el az interferenciát.

Ezek is érdekelhetik...

Népszerű

error: